Vysílání na obrazovkách

 

Školám nabízíme propojení moderní technologie a kvalitního obsahu. Víme, že i v dnešní době existuje řada témat, která je potřeba dětem

a studentům předat. Proto vytváříme osvětové, preventivní a vzdělávací spoty, které vysíláme na obrazovkách, nainstalovaných na chodbách

a jiných veřejných prostorách škol. Díky nim se děti a studenti dozví spoustu zajímavých a důležitých informací, které jim pomůžou při jejich jednání a rozhodování v každodenním životě.

 

Kromě našich užitečných videí dáváme školám prostor pro tvorbu vlastního obsahu. Na obrazovkách mohou školy pro žáky zobrazovat jídelníčky, suplování, fotografie a videa z akcí, informace o aktivitách školy a mnoho dalšího. Systém může fungovat i jako navigační systém pro rodiče a návštěvníky škol. Veškerá obsluha je pro školy uživatelsky příjemná a změna obsahu je jednoduchá a intuitivní.

Ámosova knihovna

 

Ámos vision disponuje širokou a stále rostoucí databází naučných a výukových videí, které slouží k obohacení výuky. Součástí videí jsou také metodické pokyny, které učiteli poradí, jak s videem pracovat.

 

Stejně jako vysílané spoty jsou i v knihovně veškeré materiály konzultovány s jednotlivými odbornými garanty a jsou tvořeny v součinnosti

s RVP. Videa si mohou učitelé jednoduše stáhnout a ve výuce použít na interaktivních tabulích, projektorech a dalších přehrávacích zařízeních.

Moderní technologie

 

Protože naši vizi věříme a víme, že můžeme české školství zlepšit a modernizovat, sestavili jsme dvě varianty systému - Ámos vision screen

a Ámos vision touch.

Obě varianty mají úhlopříčku 124 cm, integrovaný počítač a disponují neustále se rozšiřující databází spotů. Škola může přidávat vlastní obsah v uživatelsky jednoduchém prostředí nevyžadující pokročilé počítačové znalosti.

Ámos vision touch navíc používa dotykovou technologii pro jednodušší přístup k hledanému obsahu. Obě zařízení jsou připevněny ke zdi

a jsou chráněny nerozbitným sklem.

V ceně každé varianty jsou zahrnuty tyto služby:

 

• Licence softwaru

• Ámosova knihovna

• Klientská linka

• Technická podpora

/Ámos vision screen

/Ámos vision touch

Pokrytí škol

Reference

 

Asociace Záchranný kruh

Lukáš Hutta - Výkonný manažer

„Asociace Záchranný kruh již od roku 2005 buduje ucelený systém vzdělávání a prevence v oblastech rizik, nebezpečí a mimořádných událostí.

Při snaze motivovat dospělé, ale hlavně i děti a mladé lidi, stále hledáme inovativní řešení pro sdělování důležitých informací, rad a návodů, jak se správně chovat. Naší spolupráci shledáváme jako velmi přínosnou a vysoce efektivní. Důkazem může být i to, že díky vysílanému výukovém spotu Záchranného kruhu se podařilo zachránit lidský život chlapce, který se propadl ledem do vody. V současné době jsme pro Ámos vision připravili nový seriál v oblasti záchrany lidského života a poskytování první pomoci.„

 

ADRA, o.p.s.

Kristýna Nnaji - Vedoucí oddělení vzdělávání

„Spolupráce s Ámos vision nám pomohla rozvíjet u žáků a studentů znalosti globálních témat a učitelům nabízet moderní a atraktivní metody zařazování aktuálních společenských témat do výuky. Se společností Inpublic group, majitelem Ámos vision a provozovatelem sítě BUS TV a CITY TV v této unikátní spolupráci nejenom úspěšně pokračujeme, ale rozvíjíme ji jak v oblasti vzdělávání ve školách, tak i v oblasti osvěty veřejnosti prostřednictvím obrazovek v hromadné dopravě. Inpublic group je spolehlivým partnerem, který usiluje o to, aby vysílání ve školách odpovídalo obsahem i kvalitou zpracování vzdělávacím potřebám škol a zároveň reagovalo na výzvy a otázky současného světa a pomohlo žákům a studentům se v nich orientovat.“

Ámos vision

 

objednávky zařízení a informace

office@inpublic.cz

+420 724 70 50 60

 

Provozovatel systému Ámos vision je

inpublic group s.r.o.

Mečislavova 7

140 00 Praha 4

Czech Republic

IČO: 24852317

DIČ: CZ24852317

PREVENCE, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

 

Videa, která slouží k podpoře vzdělávání

a prevenci sociálně patologických jevů.

Vysílání a výrobu spotu zajišťuje produkce

ÁMOS VISION ve spolupráci s odbornými

garanty.

OBSAH ŠKOLY

 

Jakékoliv informace, která si škola přeje

sdělit svým studentům a jejich rodičům.

Obsah si škola aktualizuje podle

svých potřeb.

 

- Jídelníček

- Suplování

- Fotografie

- Pozvánky na události školy

- Úspěchy studentů

- A další

RSS KANÁL

 

Aktuální informace z ČR i ze zahraničí.

Vysílání na obrazovkách

Ámosova knihovna

Moderní technologie